Storviltprøven

(Gjelder for alle lag i Troms skyttersamlag)

Storviltprøven skal gjennomføres på godkjente skytebaner med overbygd standplass på 100 meter.

Skyteprogram:

1. dag 15 skudd innskyting mot inndelt skive:    Innskudd kr. 50,-

2. dag 15 skudd innskyting mot inndelt skive:    Innskudd kr. 50,-

Jegeren skal ha gjennomført disse 30 skudd før han får skyte opp til storviltprøven. Han må skyte 30 skuddene over to dager.

30 skuddene kan skytes på en dag dersom jegeren er med på et åpent stevne i DFS. (Husk da bekreftelse på 30 skuddene)

Oppskyting til prøven.

Jegeren kan skyte opp til prøven samme dag som han skyter de siste 15 skuddene. Jegeren får maks. 3 forsøk til prøven hver dag. Klarer han det ikke på 3 forsøk må han komme igjen neste dag. Jegeren kan skyte opp med to jaktgevær innenfor de 3 forsøkene. (Han skal da betale bare kr. 80,- totalt).

Innskudd (for oppskyting inntil 3 forsøk):    kr. 80,-

Innskuddet gjelder også for lagets egne medlemmer.

For å kjøpe ammunisjon må jegeren være medlem av skytterlaget.

NB! SIKKERHET PÅ STANDPLASS MÅ OVERHOLDES.

Denne instruks er vedtatt på ombudsmøtet i Troms skyttersamlag 6. desember 1998 og SKAL følges av alle skytterlag.